Turbo paigaldamisel ja kasutamisel on tähtis kinni pidada järgnevatest juhistest:

Valesti paigaldamine võib kaasa tuua turbokompressori rikke ja garantii kehtivuse lõppemise.

ÜLDISED NÕUDED: Vaadake hoolikalt üle turbokompressori sisse- ja väljalakesüsteemid veendumaks võõrkehade puudumises (k.a. vanade tihendite jäägid). Pidage meeles, et võõrkehade sattumine turbokompressori töötsooni võib põhjustada rootorile tõsiseid kahjustusi. Paigaldamise käigus veenduge, et kõik tolmukatted ja kaitsekorgid oleksid eemaldatud ning mustus ja võõrkehad ei satuks turbokompressorisse. Uue või taastatud turbokompressori paigaldamisel peab vahetama mootori õli ja õlifiltri. Soovitus tungivalt kontrollida ka mootoriõhufiltri seisukorda ja vajadusel vahetada filter.

Kasutage ainult turbomootoritega sobivaid määrdeaineid ning sisse- ja väljalaskesüsteemi ühendamisel ainult uusi ja kvaliteetseid tihendeid. ÕLIKANALITE TIHENDAMINE HERMEETIKUTE ABIL ON KATEGOORILISELT KEELATUD! Kontrollige, et õlitorud oleksid korras ja deformeerumata, puuduksid mõlgid, kahjustused ja murdekohad. Kui õlitorude seisukord tekitab vähimaidki kahtluseid, siis vahetage need välja. Mõningatel juhtudel on vajalik õlitorude vahetus uute originaalvaruosade vastu sõltumata nende seisukorrast (nt. VAG 1,8T).

1. Paigaldage turbokompressor. ÄRGE KASUTAGE HERMEETIKUID JA LIIME sisse- ja väljalasketorude ühendustel, samuti õlitorudel. Kõik kinnituspoldid ja –mutrid peavad olema pingutatud õige jõumomendiga, mis on välja toodud antud mootori/auto tehnilistes andmetes.

2. Enne õlitustorude paigaldamist täitke õli sisendava puhta mootoriõliga ja keerake käega tiivikut, et mootoriõli jõuaks liuglaagritele. Korrake protsessi kuni õli väljub äravooluavast.

3. Enne turbo õlituse äravoolutoru ühendamist käiake mootorit kuni turbo äravooluavast tuleb stabiilselt õli. Nii väldite turbo õlipuudulikkust mootori esmasel käivitamisel.

4. Enne mootori käivitamist tuleb välja lülitada kütusesüsteem ja käiata mootorit starteriga 20…30 sekundi jooksul, et lõplikult täita õlitussüsteem.

5. Peale turbo paigaldamist esimesel mootori käivitamisel laske mootoril töötada tühikäigul vähemalt kolm minutit. Nii väldite turbo laagrite kahjustumist. Lisaks eemalduvad esimeste minutite jooksul õlitussüsteemist ja laagrikojast kõik võimalikud mustuse jäägid.

6. Veenduge, et mootoril ja turbol pole õli, jahutusvedeliku, heitgaaside ega sissetuleva õhu lekkeid. Turbokompressor on ülitäpne seade, mis on valmistatud minimaalsete lubatud tolerantsidega. Pika eluea kindlustamiseks peab täpselt jälgima ja kinni pidama auto valmistaja hooldusprogrammidest.

7. Samaaegselt turbo remondiga tuleb katalüsaator vahetada või eemaldada. Ummistunud katalüsaatoriga võib kaasneda uus turbo rike.

8. Peale remonti peab esimene õlivahetus toimuma 100 km, teine – 1000 km läbisõidul.

Hoiatus: turbo võlli keeramine ilma õlita on kategooriliselt keelatud! Õhuvoolu takistamine töötaval mootoril on keelatud! Sellega kaasneb turbokompressori rike!

KASUTAMISE KÄIGUS.
Kasutades turbokompressorit peab jälgima järgmiseid reegleid:
– Peale suure koormusega töötamist ei tohi mootorit koheselt välja suretadada. Peale kõrgete pööretega sõitu peab laskma mootoril olenevalt koormusest töötada tühikäigul 20…120 sekundit;
– külma mootoriga peab vältima järsku kiirendamist;
– keelatud on mootori käivitamine ja kasutamine ilma õhufiltrita, sellega võivad kaasneda turbo tiiviku kahjustused;
– keelatud on mootori kasutamine kui mootoriõli tase on alla miinimumi;
– mootoriõli ja õlifiltrit peab vahetama regulaarselt vastavalt auto tootja nõuetele ning nende kvaliteet peab vastama auto tootja tehnilistele nõuetele. Mootoriõli klass ja viskoossus peavad olema vastavuses auto mootori ja väljalaskesüsteemi eripäradega (DPF, katalüüsmuundur, turbo);
– auto kasutamise ajal peab pöörama tähelepanu väljalaskesüsteemi ja katalüüsmuunduri seisukorrale. Väljalaskesüsteemi kõrgendatud takistus toob kaasa turbokompressori rike.

×

×

×

×